غوغا

منعکس می شود

پاییز

در حال ما

/ 2 نظر / 125 بازدید
اندراحوالات من و اینجانب

پاییز مثل شرابه ، آنچنان را آنچنان تر میکنه.

نصیرالدین جعفری

[دست]

Whoops, looks like something went wrong.