.

خیلی چیز ها در جمع خنده دار هستند 

اما در تنهایی شکل همه چیز عوض می شود

وقتی مهمان داری به گلدانهایت بگو

مطمئن باش آنها کمکت خواهند کرد.

 

اردشیر رستمی

/ 5 نظر / 60 بازدید