خشنود

خیره بود به دویدن های کودکان

در حاشیه پارک

جانباز قطع نخاع

/ 10 نظر / 38 بازدید
الی

عذاب وجدان میاره متنت[اوه]

بانوی بهمن ماه

[گل]

نصیرالدین جعفری

من خیلی راجع به این نسل مطالعه کرده و فکر می کنم. با چندتا شون هم خیلی وقت گذاشتم و سوال پیچشون کردم. خلاصه کنم از شدت خوبی آدم های عجیبی هستند و من خیلی وقت ها آنها را درک نمی کنم. این که گفتید خود آن جانباز خوشنود بود خیلی روی من تاثیر گذاشت. [گل]

نیم پوندی

سلام . به رسم ادب اومدم ( بعد از مدتها ) امیدوارم خوب و خوش باشید